Kjøp og salg av billetter

Jotunheimen Toppturcam er nå utsolgt!

All KJØP og SALG av billetter vil foregå mellom kjøper og selger (partene) på vår Facebook side

Vi anbefaler dere å følge denne prosedyren:

1) Partene er ansvarlige for tid, sted og prosedyre for betaling

2) Partene bekrefter til arrangør når transaskjonen er godkjent

3) Arrangør bekrefter ny deltagerplass